HỘP TRÀ TRỐNG ĐỒNG
HỘP QUÀ BIẾU TRI KỶ
HỘP TRÀ NHƯ Ý TM-CXNY200